Home » Nederland » A4 Midden-Delfland
MOBilisation in Nederland  nl
__________________________________________________________________________________________________________

 

A4 Midden-Delfland een zinloos prestigeproject

Op de laatste dag van zijn ministerschap heeft Emile Eurlings het Tracébesluit A4-Midden-Delfland ondertekend in een tent op het dijklichaam. Met veel publiciteit liet hij weten dat er nu eindelijk een einde komt aan de files op de A13. Niets is minder waar en dat wist hij, want in rapporten van RWS staat glashelder dat het aantal auto’s op de A13 na aanleg van de A4 99% zal zijn van het huidige aantal. Lost 1% minder auto’s de files op?

Ook staat in hetzelfde rapport dat het verkeer in de Beneluxtunnel, op het Kethelplein en de A20 komt vast te staan en dat er op het Prins Clausplein en knooppunt Ypenburg  congestie zal optreden.

Voor het berekenen van de te verwachten luchtverontreiniging zijn op vele manieren gegevens gemanipuleerd. In het Tracébesluit zijn getallen voor verkeersintensiteit opgenomen die welliefst 56% lager (!) zijn dan die in het MilieuEffectRapport (2009). Bij analyse van het rekenmodel dat door RWS is gebruikt voor het bepalen van de uitstoot van NOx en roetdeeltjes, blijkt onder andere dat er op een afslag op het Kethelplein géén auto’s rijden....... De Minister van Verkeer & Waterstaat maakt zich duidelijk niet druk over de volksgezondheid.

Ook de natuur zal Eurlings een zorg zijn: uit studies is gebleken dat de verhoogde verkeersintensiteit een ontoelaatbaar hoge NOx-belasting van de kwetsbare duinen tot gevolg zal hebben. Deze conclusie is in het Tracébesluit doodgezwegen.  Om de noodzakelijke  rust in de eendenkooi onder Delft te waarborgen is het gebied tot stiltegebied verklaard. De A4 gaat er  echter ‘gewoon’ doorheen. Met veel kunst- en vliegwerk aan geluidbeperkende maatregelen en rekenwerk  toont RWS aan dat de gemiddelde geluidbelasting van de kooi slechts 0,1 dB(A) boven de norm komt. Dat moet toch kunnen? Niet dus, want de pieken zullen veel hoger liggen en voortdurend voor herrie en verstoring van (broedende) vogels zorgen.

De Blankenburgtunnel wordt aangelegd en in Midden-Delfland-Zuid aan de A20 takt met een extra verbinding naar de A4 (bij RWS gepland als  A24) en een verbreding van de A20. De aanleg van de A13/16 gaat langs de Rottemeren. Daarvoor zal nog veel meer natuur opgeofferd moeten worden. Willen wij dat met z’n allen?

Behalve schade aan volksgezondheid, landschap en natuur is de 900 miljoen die de A4 (volgens de huidige berekeningen) gaat kosten dus nog niet genoeg om de congestie in de Randstad op te lossen.

Zie het beroepschrift hieronder. 

Waar blijft de visie van het nieuwe ministerie op een duurzaam mobiliteitspakket voor de toekomst?

Helaas is het beroep van vele partijen in Zuid-Holland afgewezen en daarmee de "weg" vrijgemaakt voor het starten van de aanleg.  

Meer informatie bij Imre Csikos/MOB

FilenameFilesizeDate
assets/media/downloads
admin.php 301 B 2014-09-18
files.php 301 B 2014-09-18
M037 Beroep TB A4 20101411.pdf 753.26 kB 2011-01-16